דלג לתוכן

איך עובדת המערכת

כשפסיכולוגיה וטכנולוגיה נפגשות. ללמוד מתמטיקה עם מערכת שמבינה אותך

מי כמוכם יודע שהבנת החומר במתמטיקה היא רק חלק מהסיפור ובוודאי שאינה הקושי היחיד. תלמידים הצולחים את המסע הארוך לקראת בחינת הבגרות במתמטיקה נתקלים בדרך בקשיים מגוונים, החל מחרדה, פזיזות, בלבול, קשיים של מוטיבציה והערכה עצמית, לחץ וחוסר בטחון.

META היא מערכת פורצת דרך, אשר נותנת לראשונה ביטוי טכנולוגי ומדיד לנושאים מורכבים כמו חרדה, מודעות עצמית ותהליכי וויסות ובקרה, ומאפשרת להתמודד איתם בשלב מוקדם.

איך אנחנו עושים את זה?

"האם אתה בטוח שאתה צודק בתשובתך?"

כאשר התלמיד משיב על שאלה ישירה ופשוטה זו, ניתן למדוד גם את מידת השליטה של התלמיד בחומר, אבל גם את ההלימה בין החוויה שלו להצלחתו בפועל. על סמך סימון זה, נקבעים מספר מדדים אבחוניים במערכת:

  • מדד ודאות כלליאיזה אחוז מתוך שאלות היחידה סימן התלמיד כבטוחות. כלומר, עד כמה התלמיד בטוח בעצמו.
  • יחס הוודאותמהו היחס בין הוודאות הכללית של התלמיד להשגיו בפועל. כלומר, עד כמה הביטחון של התלמיד תואם את הישגיו.
  • מדד METAאיזה אחוז מהשאלות שסימן התלמיד כבטוחות, אכן היו נכונות. כלומר, עד כמה התלמיד מזהה באופן מדויק את מידת שליטתו בחומר.

מדדים אלו הינם ייחודיים למערכת META ומהווים פריצת דרך בחקר ביצועי מטא-קוגניציה ותהליכי בקרה וויסות עצמי. מדדי המערכת חושפים רובד מהותי ובסיסי בתהליך הלמידה, שעד היום ניתן היה ללמוד עליו באופן עקיף בלבד, דרך שיחה, התרשמות, והכרות אישית עם התלמיד.

עד כה, כדי לקבל הצצה לתהליכי הלמידה האישיים, נדרשו שעות ארוכות של ישיבה פרטנית. עם META תקבלו את המידע הספציפי לגבי כל תלמיד, בכל יום ורגע נתון. אם תבחרו להקדיש זמן פרטני הוא יהיה איכותני וממוקד, ולא יעסוק בזיהוי בעיות וקשיים, אלא בפתרונם.

אבל מדדי המערכת לא נועדו לשרת את המורה בלבד, הם נכס גם עבור התלמיד עצמו. ככל שהוא יתרגל במערכת, הוא יצליח לדייק את תחושותיו ולשפר את מדד הMETA (ההלימה בין התחושות לתוצאות בפועל). המערכת תתאים לו יעדים אישיים, ויעדים אלו יתקדמו ויתעדכנו באופן דינמי לכל אורך תקופת השימוש במערכת.

מחקרים הוכיחו קשר חזק בין שיפור במדד ה-META לבין מידת ההצלחה של התלמיד במבחנים עתידיים. כלומר: תלמיד היודע לזהות את השאלות שבהן הוא בטוח ולהבחין בשאלות שבהן הוא שולט פחות, יצליח יותר במבחן הסופי.


תוצאות אלה אינן מפתיעות כלל. הממצא המחקרי מתבקש ומשקף היבט אינטואיטיבי ובסיסי בתהליך הלמידה. אלא שלראשונה, META מספקת את הידע והשיטה למדוד את התהליכים המורכבים הללו, לתרגל אותם בזמן אמת, לשקף אותם בצורה ברורה ולשפר אותם לאורך הדרך.

כן, אני רוצה לנסות!